سال1400
  • آدرس : ایلام، میدان شهید کشوری، بلوار آزادی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاونت توسعه مدیریت و منابع
  • کد پستی: ٦٩٣١٨٥١١٤٧
  • شماره تماس : 08433334770
  • Email: hrm@medilam.ac.ir

 

آخرین به روز رسانی : 1399/10/07 ساعت 12:00