بخشنامه شماره 209/8301/د مورخ 1398/10/10معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع در مورد نحوه اجرای تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور(تنزل پست ایثارگران مشمول) موضوع رأی شماره ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابلاغ نامه شماره 788/209/د مورخ 15/02/1398 مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت متبوع به انضمام نامه شماره 289/820/540 مورخ 25/1/98 معاون محترم حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص توضیح نحوه اجرای بند (ز) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه

لزوم اخذ نظریه گزینش آزادگانی که دراجرای بند"ک" ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه درخواست اعاده به خدمت می نمایند

اجرای ماده 24 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

اجرای ماده 27 قانون جامع ایثارگران

اعاده به خدمت ایثارگران

اصلاحیه آئین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، درحکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری

ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان 25%و بالاتر

نامه شماره د/209/4884 مورخ 93/9/16 مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت متبوع در تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

محاسبه بدهی کسور بازنشستگی سنوات حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ (موضوع آئین نامه اجرائی ماده 228 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)

اعطای طبقه تشویقی ایثارگران

اعاده به خدمت آزادگانی که به دلیل استفاده از ماده 13 قانون حمایت از آزادگان(دو برابر شدن سابقه اسارت)  زودتر از 30 سال خدمت بازنشسته شده اند

نوع امتیازات ایثارگری فرزندان شاهد قابل استفاده برای فرزندان جانباز بالای 70 درصد

اعاده به خدمت آزادگان و جانبازان بازنشسته

موارد مرتبط با حقوق و مزایای ایثارگران - امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر

امتیاز مدرک تحصیلی ایثارگران

بهره مندی ایثارگران از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر در صورت پیش بینی مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز پست آنان

ماموریت آموزشی ایثارگران

مزایای فرزندان جانبازان

اعمال گواهی های جانبازی

تاریخ پذیرش گواهی های ایثارگری

متیاز ایثارگری فرزندان شاهد

احتساب حضور در جبهه بعنوان داوطلبانه

دستورالعمل نحوه بهره مندی کارکنان ایثارگر از ماموریت آموزشی

ساماندهی اشتغال فرزندان شاهدوجانبازان 25 درصد وبالاتر(108222مورخ 23/3/89)

پوشش بیمه خدمات درمانی والدین جانبازان (4306/820 مورخ 10/5/88)

برخورداری جانبازان شاغل از مرخصی کسر ساعات کار و تقلیل ساعات کار افرادی که پرستاری ویژه جانبازان را عهده دار می باشند (132741/16/20 مورخ 7/8/88)

ماده 48 قانون الحاق (شماره 250080/61/200 شماره 23/12/88)

آئین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25 درصدوبالاتر (262756مورخ 26/12/88)

بهره مندی جانبازان شاغل و همسران شاغل جانبازان  از مزایای مواد9 و11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

آئین نامه اجرائی اصلاح  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

آئین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/67 و اصلاح آن